1. Deze cadeaubonvoorwaarden zijn in aanvulling op de algemene en aanvullende verkoopvoorwaarden van Lot’s of Molly (lotsofmolly.nl) van toepassing op de door Lot’s of Molly uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door Lot’s of Molly.

2. De gebruiker van een Lot’s of Molly cadeaubon aanvaardt deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven. De cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Om die reden raadt Lot’s of Molly aan de voorwaarden voor het gebruik van een cadeaubon steeds te raadplegen. Bij gebruik van een cadeaubon aanvaardt de gebruiker de op dat moment geldende cadeaubonvoorwaarden.

3. De cadeaubon kan worden gebruikt voor aankoop van artikelen die via lotsofmolly.nl worden verkocht.

4. Iedere Lot’s of Molly cadeaubon is 1 jaar geldig na datum van aankoop. De exacte vervaldatum waarna de cadeaubon niet meer kan worden verzilverd, kan worden gevonden op de ontvangen Lot’s of Molly cadeaubon.

5. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en wordt slechts éénmaal verstrekt. De gebruiker dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Lot’s of Molly te worden verstrekt. Lot’s of Molly behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

6. Om een cadeaubon te verzilveren dient de gebruiker de code op de cadeaubon in te voeren op de betaalpagina bij het afrekenen van de geselecteerde artikelen op landelijkenstoerwonen.nl.

7. Bij gebruik van het herroepingsrecht door de klant krijgt u de aankoopwaarde van het retour gezonden artikel in de vorm een couponcode.

8. Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds openstaande bestellingen gebruikt worden.

9. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

10. Een cadeaubon (couponcode) kan maar éénmalig worden gebruikt, wij raden u dan ook aan om de waarde van de cadeaubon bij uw bestelling in zijn geheel te verbruiken.

11. De restwaarde van de cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen.

12. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil bijbetaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

13. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

14. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

15. De Lot’s of Molly cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

16. De waarde van de cadeaubon is exclusief verzendkosten

Mocht u vragen hebben of de voorwaarden of u iets niet duidelijk zijn mail of bel ons dan even!