Algemene voorwaarden

Klik hier voor aanvullende voorwaarden cadeaubon van Lots of Molly

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Onder Lot’s of Molly wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem, met KVK-nummer 63039567. Btw-identificatienummer: NL001857019B02, E-mail

Lot’s of Molly is een online winkel, webwinkel, in nieuwe en gebruikte artikelen.

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een bestelling plaatst.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door lotsofmolly.nl, landelijkenstoerwonen.nl gevestigd te Westervoort, hierna te noemen Lots of Molly, aangegaan.
2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Lot’s of Molly.
3. Bijzondere van de voorwaarden van Lot’s of Molly afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Prijzen
Alle prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn afgedrukt in Euro inclusief BTW exclusief verzendkosten. Zowel aan de controle van onze site als aan onze prijzen is veel zorg besteed. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van type- en zetfouten.

Artikel 4 Bestellen
Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel op een eerder moment door iemand anders gereserveerd/besteld is terwijl het nog op de website te zien is. In dit geval wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vervalt aanspraak op dit artikel. Een eventuele gedane betaling voor dit artikel wordt teruggestort of u kunt desgewenst een ander artikel bestellen. Lots of Molly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 5 Bestelling annuleren
Een bestelling kan zonder opgaaf van reden door de klant binnen 7 dagen na bestellen worden geannuleerd. Is een bestelling reeds door ons verstuurd, dan kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. Indien er geen betaling plaatsvindt binnen 7 werkdagen gerekend vanaf de besteldatum, dan annuleren wij de bestelling en komt het artikel weer beschikbaar in de webwinkel.

Artikel 6 Levering

Onze pakketten worden bij voorkeur verzonden met PostNL en in sommige gevallen met DHL, DPD of GLS en zijn te volgen met track&trace. Doorgaans verzenden wij binnen 1 a 2 werkdagen (weekeinden en feestdagen uitgezonderd) na de ontvangst van de betaling.

Aan de leveringsplicht van Lots of Molly zal zijn voldaan als de bestelling door PostNL of DHL is afgeleverd, waarbij als leveringsbewijs hetPostNL/DPD/DHL track&trace rapport geldt. In geval van brievenbuspost is aan de leveringsplicht voldaan als de bestelling door Lot’s of Molly op het postkantoor is afgegeven of in de PostNL brievenbus is gedeponeerd.

Artikel 7 Herroepingrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen

3. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4. Het retouradres staat vermeld op de adressticker van het ontvangen pakket. Hebt u deze niet meer, mail of bel ons dan voor het retouradres. De klant dient het verzendbewijs van de retourzending te bewaren totdat Lot’s of Molly een bevestiging van de ontvangst heeft gegeven. Als leveringsbewijs geldt het PostNL track & trace rapport. U dient de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten en het risico van terugzending voor zijn rekening. Ongefrankeerde retourzendingen, niet gemelde of zendingen onder rembours worden niet in ontvangst genomen door Lot’s of Molly.

6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Lot’s of Molly dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Wenst u een bestelling die gratis verzonden is (boven de 75 euro) te retourneren? Dan worden er €4.95 verzendkosten in mindering gebracht. De retourneer kosten zijn ook voor eigen rekening. (Buiten NL respectievelijk 100, €8,95)

7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn;

  • Versproducten zoals; bloemen, planten, alle kransen, pepperberry, etc.
  • Producten van Mijn Stijl.
  • Alle dierlijke producten zoals; hoorns, vachten, geweien, geprepareerde koppen, etc.
  • Vloerkleden, plaids, textiel, doeken, poefen en kussens worden uit hygiënische overwegingen niet retour genomen.
  • Afgeprijsde artikelen (Sale)
  • Alle handgemaakte producten van De Meidenmuts, i.v.m. kwetsbaarheid
  • Voedingsmiddelen, zoals bv kruiden

Klik hier voor meer informatie over Verzending & Retourneren

8. Indien de consument een artikel wil ruilen wat juist door ons is verzonden is de consument de verzendkosten en de eventuele meerprijs verschuldigd aan Lo’€™s of Molly. U kunt dan de verzendkosten overmaken op ons rekeningnummer onder vermelding van uw naam en de referentie.

Artikel 8 Verzenden
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en zijn afhankelijk van het gewicht en grootte van het verpakte artikel en de gekozen verzendwijze.
Het is ook mogelijk om artikelen op afspraak op te halen in Westervoort. In dat geval betaalt de klant geen verzendkosten. Pakketen worden standaard verzonden met PostNL of in sommige gevallen met DHL, DPD of Kiala (voor België met DPD/Kiala).
Het pakket krijgt een streepjescode (barcode) en is traceerbaar via Track&Trace. Pakketpost kan bij uw afwezigheid bij buren worden afgeleverd. Als u een adres opgeeft waar meerdere personen aanwezig kunnen zijn (zoals instellingen, bedrijven, winkels, kantoren, studentenhuizen, kamerverhuur e.d.) kan PostNL (of DHL/DPD) uw pakket aan een van de aanwezige personen aldaar overhandigen.

Lot’s of Molly wil de druk op het milieu zo klein mogelijk houden. Daarom gebruiken wij zoveel mogelijk gerecyclede materialen voor de verpakking van onze producten. Het kan dus voorkomen dat uw bestelling in een doos met bedrukking van een groothandel is verpakt.  Wij vragen u hetzelfde te doen met verpakkingen die u van ons ontvangen heeft. Wij proberen zo min mogelijk papier te verbruiken en daarom verzenden wij al onze facturen digitaal.

Artikel 9 Betaalwijze
Alle artikelen dienen vooraf door de klant te worden betaald.
Lot’s of Molly accepteert betaling via;

iDeal
PayPal
IN3  Betaal in 3 delen, 0% rente
Klarna Achteraf Betalen
Bancontact / Mister Cash
Belfius Direct Net
KBC/CBC
SOFORT Banking
Creditcard (o.a. Mastercard, Maestro, Visa en American Express)
EPS
Giropay
Directe bank bankoverschrijving

U kunt ook contant of met de pin betalen, wanneer u de spullen afhaalt.

Zorg er voor dat alle betalingsgegevens correct zijn ingevuld bij bestellen. In geval van een mislukte of incomplete betaling zal de bestelling geannuleerd worden.

Artikel 10 Afmetingen
De afmetingen van een artikel wordt vermeld zoals deze door de fabrikant is opgegeven (zoals deze op een eventueel label staat) of door ons is (na)gemeten.

Artikel 11 Afbeeldingen van artikelen
Alle afbeeldingen van het artikel zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat zowel een foto als uw beeldscherm een kleurverschil kan weergeven.

Artikel 12 Afgeprijsde Artikelen
Geld retour geldt niet voor afgeprijsde artikelen.

Artikel 13 Garantie
Lot’s of Molly kan vanwege onze manier van inkopen geen fabrieksgarantie op de goederen geven, al onze producten worden natuurlijk voor verzending nauwkeurig gecontroleerd.

Artikel 14 Privacybeleid
Lot’s of Molly respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Lot’s of Molly zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Lees meer over ons Privacybeleid – Lees meer over ons Cookie beleid

Artikel 15 Intellectueel eigendom/Copyright
Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Lot’s of Molly of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commercieel methoden en concepten.

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Lot’s of Molly. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lot’s of Molly.

Artikel 16 Wijzigingen Algemene voorwaarden
Lot’s of Molly behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.

Algemene Voorwaarden Cadeaubon 

1. Deze cadeaubon voorwaarden zijn in aanvulling op de algemene en aanvullende verkoopvoorwaarden van Lots of Molly (lotsofmolly.nl) van toepassing op de door Lots of Molly uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door Lot’s of Molly.

2. De gebruiker van een Lot’s of Molly cadeaubon aanvaardt deze cadeaubon voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven. De cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Om die reden raadt Lot’s of Molly aan de voorwaarden voor het gebruik van een cadeaubon steeds te raadplegen. Bij gebruik van een cadeaubon aanvaardt de gebruiker de op dat moment geldende cadeaubon voorwaarden.

3. De cadeaubon kan worden gebruikt voor aankoop van artikelen die via lotsofmolly.nl worden verkocht.

4. Iedere Lots of Molly cadeaubon is 1 jaar geldig na datum van aankoop. De exacte vervaldatum waarna de cadeaubon niet meer kan worden verzilverd, kan worden gevonden op de ontvangen Lots of Molly cadeaubon.

5. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en wordt slechts éénmaal verstrekt. De gebruiker dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Lots of Molly te worden verstrekt. Lot’s of Molly behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

6. Om een cadeaubon te verzilveren dient de gebruiker de code op de cadeaubon in te voeren op de betaalpagina bij het afrekenen van de geselecteerde artikelen op lotsofmolly.nl.

7. Bij gebruik van het herroepingsrecht door de klant krijgt u de aankoopwaarde van het retour gezonden artikel in de vorm een couponcode.

8. Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds openstaande bestellingen gebruikt worden.

9. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

10. Een cadeaubon (couponcode) kan maar éénmalig worden gebruikt, wij raden u dan ook aan om de waarde van de cadeaubon bij uw bestelling in zijn geheel te verbruiken.

11. De restwaarde van de cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen.

12. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil bijbetaald te worden met een van de overige betaalmethoden.

13. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

14. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

15. De Lot’s of Molly cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

16. De waarde van de cadeaubon is exclusief verzendkosten

Mocht u vragen hebben of de voorwaarden of u iets niet duidelijk zijn mail of bel ons dan even!