Lots of Molly, gevestigd aan Koeweide 128 6931 WJ Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Koeweide 128
6931 WJ Westervoort +31 06 1803 73 20
lotsofmolly.nl > Redirect naar https://landelijkenstoerwonen.nl
lotsofmolly.shop > Redirect naar https://landelijkenstoerwonen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lots of Molly verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld het opmerkingenveld tijdens de bestelling, in correspondentie en telefonisch

Deze gegevens worden vastgelegd in Woocommerce en maximaal 7 jaar bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lotsofmolly.shop, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lots of Molly verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Lot’s of Molly verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lots of Molly neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lots of Molly) tussen zit. Lots of Molly gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress + relevante plugins
Woocommerce

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lots of Molly bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar fiscale bewaarplicht
Adres 7 jaar fiscale bewaarplicht
Telefoonnummer 7 jaar fiscale bewaarplicht
E-mailadres 7 jaar fiscale bewaarplicht
Aankoopdatum 7 jaar fiscale bewaarplicht
Leveringsdatum 7 jaar fiscale bewaarplicht
Aankoopbedrag 7 jaar fiscale bewaarplicht

Verkooporders worden ook minimaal 7 jaar bewaard op hardcopy (papier), dit is vereist door de fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Lots of Molly verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij versturen NOOIT ongevraagde e-mails en/of papieren uitingen van reclame. Wij hebben ervoor gekozen om geen gebruik te maken van klant accounts, het is misschien iets meer omslachtig door iedere keer opnieuw al je gegevens bij een bestelling in te moeten vullen, maar wij vinden privacy belangrijker. Wij maken geen gebruik van een nieuwsbrief waarvoor inschrijving is vereist.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (indien van toepassing) een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lots of Molly blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verzenden en logistiek

PostNL, DHL, DPD en GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik voor onze brievenbuspakjes en pakketjes van de diensten van PostNL, DHL, DPD en GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, DHL, DPD en GLS delen.PostNL, DHL, DPD en GLS gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, DHL, DPD en GLS onderaannemers inschakelt, stelt PostNL, DHL, DPD en GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Webhosting

Wij maken gebruik van de diensten van XEL Media als primaire webhost.

Sity.nl en TransIP.nl fungeren als webhosts voor de url redirect van lotsofmolly.nl en lotsofmolly.shop

Betaalportals

Wij maken gebruik van de diensten van Mollie.com, Paypall en ING voor de afhandeling van betalingen

Er hoeft geen aparte gebruikersovereenkomst voor deze diensten te worden afgesloten. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werken zij niet in opdracht van de merchant en de merchant niet in opdracht van hun.

De gegevens worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Zij zijn daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring en voorwaarden betalingen met in3

Privacyverklaring Klarna

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen*

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lots of Molly en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lotsofmolly.shop.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Lots of Molly wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

* Wij mogen geen gegevens verwijderen waarvan wij verplicht zijn om deze te bewaren zoals bijvoorbeeld voor de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lots of Molly neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo beschikt onze website over een SSL certificaat (herkenbaar aan https:// en een hangslotje) zodat uw bezoek aan Lot’s of Molly altijd over een beveiligde verbinding plaatsvindt. Er worden dagelijks door onze primaire webhost een backup gemaakt van de gehele website. Tevens installeren wij altijd de nieuwste updates van zowel WordPress als Woocommerce en relevante plugins, wanneer deze beschikbaar zijn.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: Klik Hier

Cookie beleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

U kunt de analytische cookies uitschakelen (Opt-Out), maar wij raden dit af.

Lees hier meer over het cookie beleid op Lots of Molly

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook en Instgram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Google en Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Facebook, Google en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Handige links

PostNL – Algemene voorwaarden (link) en privacyverklaring (link)
DPD – Algemene voorwaarden (link) en privacyverklaring (link)
DHL – Algemene voorwaarden (link) en privacyverklaring (link)
GLS – Algemene voorwaarden (link) en privacyverklaring (link)

Mollie.com – Algemene voorwaarden en privacyverklaring (link)
Paypall – Algemene voorwaarden en privacyverklaring (link)
ING – Algemene voorwaarden en privacyverklaring (link)